آشنایی با میکروفون‌ها

آشنایی با میکروفون‌ها

میکروفون‌هایی که روی استیج توسط هنرمندان برای اجرا (نوازندگی یا خوانندگی) استفاده می‌شود طبیعتا با میکروفون‌های مورد استفاده در استودیو متفاوت است که هدف ما این است که با این دو دسته میکروفون و همچنین تفاوت‌های آنها بیشتر آشنا شوید.