گوش قوی، تحلیل صدا

گوش قوی، تحلیل صدا

شما باید بتوانید پیش از شروع به یادگیری صدای خودتان را مورد سنجش قرار دهید. من به عنوان یک معلم پرورش صدا به شما می گویم چطور ممکن است مشکلی را حل کنیم وقتی اصلا نمی دانیم مشکل چیست؟ اول عیب یابی سپس رفع مشکل. راه عیب یابی هم ابتدا انالیز صدای خودتان است و همچنین همراهی مربی کاربلدی که شما را تحلیل کند و مسیر را برای شما مشخص کند و مشکلاتتان را ببیند تا در رفع آن بکوشد.