حالات درونی و بیرونی صدا چیست؟

حالات درونی و بیرونی صدا چیست؟

من میخوام در صدام احساس داشته باشم اما بلد نیستم چطوری؟! راه حل سادست: در کنار تکنیک که قبلا هم بهش اشاره کردم باید مفهوم حالات بیرونی و درونی رو هم بدونی.