صداتو هوادار نکن!

صداتو هوادار نکن!

هوا آلوده بودن صدا یکی دیگر از معضلاتی است که می تواند برای حنجره شما مضر باشد. البته در اینجا در خصوص کسانی صحبت میکنیم که کنترلی روی حجم هوای بازدمی خودشان ندارند و این موضوع را با عمدی هوادار کردن صدا به جهت ایجاد فضای احساسی در خوانش و یا مود نوترال متد CVT اشتباه نگیرید. منظور ما صدای هوادار کنترل نشده است! https://navidnik.com/portal