پادکست استراحت صوتی


استراحت صوتی
  • تاریخ دوشنبه 27 بهمن 1399
  • شماره پادکست 21
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    گفتگوی مشترک نوید نیک و شمیم حسینی‌فر کارشناس ارشدصوت درمانی
    هنرمندان آوایی و کاربران حرفه‌ای صدا تفاوتی با ورزشکاران ندارند. ما هم به نوعی ورزشکاریم البته با تارهای صوتی! استراحت صوتی راه و روش دارد. باید از الگوی صحیح تبعیت کرد. استراحت صوتی مطلق هیچ جایگاهی ندارد! و روزه سکوت و... کارساز نیست! 

پخش آنلاین