از محیط دور نباش!


از محیط دور نباش!
  • تاریخ شنبه 4 دی 1400
  • شماره یادداشت 41
  • زمان مطالعه 2 دقیقه
  • توضحات کوتاه علاوه بر استعداد و پشتکار و تلاش و تمرین و آموزش و همه نکاتی که در نوشتارهای پیشین گفتیم یک مساله دیگر هم حائز اهمیت است، و آن این است که از محیط دور نباش! خوب این یعنی چه؟ جایی که کارشناسان و متخصصان امر حضور دارند، شما هم حاضر شوید.

از محیط دور نباش!

علاوه بر استعداد و پشتکار و تلاش و تمرین و آموزش و همه نکاتی که در نوشتارهای پیشین گفتیم یک مساله دیگر هم حائز اهمیت است، و آن این است که از محیط دور نباش! خوب این یعنی چه؟ جایی که کارشناسان و متخصصان امر حضور دارند، شما هم حاضر شوید و سعی کنید بیشتر ببینید، تجربه کسب کنید و یاد بگیرید. گاهی اوقات استیج، استودیو و یا یک اجرای خیابانی یا کافه‌ای می‌تواند مانند چند ماه کلاس آموزشی به شما درس بیاموزد. البته نه اینکه فکر کنید بدون کلاس و اجرا در کافه و رستوران! خواننده می‌شوید که ابدا و هرگز چنین نخواهد بود و نخواهد شد چون راهی کورکورانه خواهد بود. منظور این است که آموخته های شما در کلاس حالا در یک اجرا مهارتی می‌شود و چنان تثبیت می‌شود که خودش یک کلاس آموزشی مهم است. هر جایی که نوازندگان، خوانندگان و تهیه‌کنندگان حضور دارند شما هم حاضر باشید تا بیشتر ببینید و بشنوید و در فضا قرار بگیرید. شما باید جو و اتمسفر این کار را درک کنید و خودتان را در اندازه آن جا دهید! و حتی آنقدر آماده حاضر شوید که اگر لازم شد خودتان را ارئه دهید و بخوانید اما یادتان باشد که نباید این اعلام آمادگی ملتمسانه باشد چرا که چهره زیبایی از خود در ذهن متولیان امر به جای نخواهید گذاشت. فقط آماده باشید که اگر شرایطش فراهم شد شما هم بتوانید حضور داشته باشید. سعی کنید نوازندگان را بشناسید و در اجراها و کنسرت‌ها حاضر باشید و برآیند تمام این‌ها می‌شود حضور که هم شما بهتر دیگران را بشناسید و هم آنها شما را بشناسند و با آنان ارتباط بگیرید! ارتباطی درست و بر پایه سواد و علم موسیقی نه ارتباطات هوادار مابانه!