تجهیزات استودیوی خانگی

تجهیزات استودیوی خانگی

استودیو خانگی که معمولا مورد نیاز خیلی از سازندگان پادکست و یا اهنگسازان و خوانندگان و هنرجویان و تنظیم کنندگان برای ضبط تمرین ها و تست ها و اتودهایشان است. اما در اینجا خواستیم تا حداقل تجهیزات لازم را برای داشتن این استودیو خانگی ( هوم استودیو) بررسی کنیم.