تاثیر داروها و شرایط جسمی بر صدا

تاثیر داروها و شرایط جسمی بر صدا

حتما مربی رو از داروهایی که مصرف میکنی و وضعیت سلامتیت با خبر کن. خیلی اوقات شما نمیدونید اما یک داروی به ظاهر ساده ممکنه تاثیری روی صداتون بزاره و با تمرین منجر به مشکلات حنجره بشه.