شکست آوازی و تمرین لیپرول

شکست آوازی و تمرین لیپرول

اگر تا به حال عبارت شکست صدا را نشنیده اید الان می توانید با این حالت و مثال آن در ویدیو آشنا شوید. برای جلوگیری از این اتفاق و ایجاد پل صحیح آوایی و در حقیقت تربیت درست عضلات و استانداردسازی حرکت صدا باید با تمرین لیپرول آشنا شوید.