آیا باید از روی نت بخونم؟!

آیا باید از روی نت بخونم؟!

اینکه واقعا یک خواننده نیاز داره از روی نت بتونه بخونه و حتی بنویسه و اصلا ادبیات موسیقی رو که یعنی همون سلفژ هست رو بدونه شکی نیست. اما در این ویدیو گفتار ما چیز دیگریست! آیا من باید در استودیو هنگام خواندن آواز ( مخصوصا آواز ایرانی و پاپ) دشیفر کنم و بخوانم؟