نیازی نیست صداتو بالا ببری!

نیازی نیست صداتو بالا ببری!

این هم از قسمتی دیگر از مجموعه آواسازی بدون تنش که تقدیم نگاهتون شد. امیدوارم که این نکات رو توجه کنید و همه رو مورد سوال و تمرین و آزمایش قرار بدید و در کار هنری خودتون پیشرفت کنید. چرا که جامعه نیازمند هنرمندان واقعی و کاربلد است.