خوانش اشتباه اوج

خوانش اشتباه اوج

چرا هنگامی که می خواهیم به خوانش نت های اوج برسیم یا خیلی ساده تر بگویم هر زمان که میخواهیم اوج بخوانیم صدایمان می گیرد یا موفق به اجرای نت های بالاتر نمی شویم؟ رازی دارد؟ اشکال کار کجاست؟