انتظار اولیه ما از ضبط صدا

انتظار اولیه ما از ضبط صدا

هنگامی که وکال خودت رو ضبط میکنی و از اتاق ضبط خارج میشی تا صدای ضبط شده رو برای اولین بار بشنوی قطعا تفاوت های بسیاری وجود دارد. این تفاوت ها رو چطور باید شنید و چطور باید درست متوجه کم و کاستی ها و مشکلات ضبط شد؟ نوید نیک و احسان جعفری پاسخ می دهند. https://navidnik.com/portal