خفه کردن صدا (صدا دزدی نکن!)

خفه کردن صدا (صدا دزدی نکن!)

صدا دزدی یک اصطلاح است برای حالتی از صدا که به دلیل عدم آگاهی از تکنیک های لازم حالتی و به جهت دستیابی فیک به کنترل روی صدا فرد تصمیم به پنهان کردن و یا رها نکردن صدای خودش می گیرید که این فرایند نتیجه ای جز ترسیدن از صدا و تنبلی عضلات ندارد.