صدابردار با حوصله نعمته!

صدابردار با حوصله نعمته!

بله دوستان! صدابردار خوب و با دقت و با حوصله و البته با سلیقه نعمته! یکی از مهمترین فاکتورها برای کسی که در اتاق ضبط وارد میشه اینه که بتونه آرامش و تمرکزش رو حفظ کنه و فرد صدابردار خیلی مهمه که بتونه این شرایط رو برای شما فراهم بیاره.