شناسایی مشکل در صدا

شناسایی مشکل در صدا

اول عیب‌یابی کن تا بتونی تعمیر کنی! این وظیفه معلم آگاه و دانشجوی آگاه هست که صبور باشه و البته کنجکاو و با پشتکار