پادکست دستگاه شور (حال و هوا)


دستگاه شور (حال و هوا)
  • تاریخ پنجشنبه 18 آذر 1400
  • شماره پادکست 52
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    شور ریشه عمیقى در فرهنگ ایرانى دارد که بیانگر تصوف و عرفان ایرانى است. این دستگاه را اُم‌الاواز یا مادر آوازها نامیده‌اند. زیرا آنقدر با پوست و استخوان مردمان مشرق زمین عجین شده که حتی اگر کسی آواز بلد نباشد و همینطور زیر آواز بزند اغلب شور میخواند! با اینکه شاید خودش هم متوجه نیست! این دستگاه در عین سادگی در ظاهر دارای پیچیدگی‌هایی هم هست. دستگاه شور به شنونده احساس آرامش می‌دهد و این به دلیل ساده بودن آن است. آوازی که در دستگاه شور اجرا می شود را می توان در هر زمانی از شبانه روز شنید که این از مشخصات خاص این دستگاه می باشد برخلاف دستگاه های دیگر که زمان مشخص‌تری دارند.  ما نمیتوانیم شور را بین دو قطب شاد و غمگین قرار بدهیم و این دستگاه هر دو قابلیت ها را دارست که این خودش از نکات جالب این دستگاه موسیقی ایرانی است. اما اگر بخواهیم دستگاه شور را تشبیه کنیم، مانند انسانی می ماند که گفتارش مقبول همه باشد و همه حرف وی را درک می‌کنند که این نیز خود دلیلی بر این است که این آواز را می توان در هر مکان و زمانی اجرا کرد و شنید. 

     

پخش آنلاین