پادکست بالاکشیدگی حنجره


بالاکشیدگی حنجره
  • تاریخ دوشنبه 28 مهر 1399
  • شماره پادکست 10
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    حنجره با تغییر موقعیت خود و ارتفاع تارهای صوتی در گلوی ما امکان ادای نتهای زیر و بم را فراهم می‌کند، اما مشکل درست از جایی شروع می‌شود که حنجره به سمت حلق حرکت کرده و عضلات بلع در تولید صدا دخالت می‌کنند! که این مساله با تمریناتی در علم پرورش صدا قابل کنترل است. 

پخش آنلاین