هامینگ هوم هوم نیست!

هامینگ هوم هوم نیست!

موقع انجام تمرین هامینگ لطفا لب ها روی هم، دندان ها روی هم نباشد و تصور کنید یک لیمو یا توپ پینگ پنگ در داخل دهان شماست و صدایی که در ویدیو میشنوید را تقلید کنید.