پادکست آواز افشاری (حال و هوا)


آواز افشاری (حال و هوا)
  • تاریخ یکشنبه 26 دی 1400
  • شماره پادکست 55
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    افشاری آواز راز و نیاز با خداوند است. آوازی تامل برانگیز که شما را به فکر فرو می برد و شاید به همین دلیل از آن برای خواندن مناجات ها استفاده می شود. این آواز را می توان در تمامی طول روز گوش داد اما یکی از بهترین اوقات برای شنیدن آن در هنگام غروب است.

پخش آنلاین