زخم حنجره


زخم حنجره
  • تاریخ دوشنبه 17 شهریور 1399
  • شماره یادداشت 10
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه زخمی که بروی لبه تارهای صوتی ایجاد می‌شود به علت استفاده نادرست از صدا به ویژه در هنگام سرماخوردگی به وجود می‌آید ضمن اینکه در یادداشت‌های آتی در خصوص لارنژیت هم خواهم نوشت...

زخم حنجره

آنچنانکه در یادداشت قبلی در مورد ناژول‌ها صحبت کردم این بار قصد دارم تا مستقیما به زخم در تارهای صوتی اشاره کنم که به زخم تماس حنجره نیز معروف است. این زخم که بروی لبه تارهای صوتی ایجاد می‌شود به علت استفاده نادرست از صدا به ویژه در هنگام سرماخوردگی به وجود می‌آید ضمن اینکه در یادداشت‌های آتی در خصوص لارنژیت هم خواهم نوشت. همچنین باید بدانیم که مشکلات گوارشی نیز مانند رفلاکس می‌تواند از عوامل بروز این بیماری باشد که با صوت درمانی (وویس تراپی) توسط گفتار درمان این معضل قابل بهبود است.