ساختمان حنجره


ساختمان حنجره
  • تاریخ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399
  • شماره یادداشت 1
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه غضروف‌ها و غدد - ساختار دستگاه صوتی انسان - جعبه صدا - انگشتری - هرمی - تیرویید - عضله - غضروف - تارهای صوتی - حلق - نای - کودکان - زنان - مردان - سن - جنس - تنفس - ریه - خوراکی

ساختمان حنجره

حنجره (Larynx) که میتوانیم از آن به عنوان جعبه صدا نیز یاد کنیم یک ساختار لوله‌ای شکل دارد و در قسمت جلوی گردن قرار گرفته است؛ همچنین حنجره یکی از بخش‌های مهم تنفسی نیز هست که از بالا به حلق و از پایین به نای مرتبط است. به عبارتی ساده‌تر می‌توان گفت حنجره حدفاصل حلق و نای قرار دارد. اگر زیر چانه خود را با یک انگشت لمس کنید و دست خود را به سمت پایین بکشید به برجستگی می‌رسید که به آن سیب آدم میگویند. این برجستگی در مردان مشخص‌تر و البته کمی هم نسبت به زنان و کودکان پایین‌تر قرار گرفته است. لازم به ذکر است که ابعاد حنجره نسبت به سن و جنس افراد متغیر است. 

ساختار حنجره از غضروف‌هایی تشکیل شده که توسط رشته‌های عضلانی به یگدیگر متصل هستند و با حرکات خود وظایف حنجره را انجام می‌دهند که عبارتند از: سه غضروف تکی و سه غضروف جفتی (منفرد و زوجی). یکی از مهمترین غضروف‌های تکی حنجره تیرویید نام دارد که بزرگترین غضروف حنجره نیز هست. یکی از دیگر غضروف‌های تکی، انگشتری نام دارد که به دلیل ناحیه قرارگیری شبیه به یک حلقه انگشتر دیده می‌شود و به این نام معروف است که در پایین تیرویید قرار دارد. اگر بخواهیم به غضروف‌های مهم و جفتی (زوجی) حنجره نیز اشاره کنیم باید از غضروف هرمی نام برد که شکلی شبیه به هرم دارد.

علاوه بر این حنجره دارای عضلاتی نیز هست که غضروف‌ها هم به کمک همین رشته‌های عضلانی اعمال خود را انجام می‌دهند؛ این عضلات به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شوند که بیرونی‌ها غالبا مسئول حرکات حنجره (بالا و پایین) و درونی‌ها مسئول حرکات غضروف‌ها هستند و دقیقا همین حرکات باعث تولید صوت شده و در هنگام بلع نیز با ایجاد مانع از از ورود خوراکی به ریه‌ جلوگیری می‌کنند و در نتیجه از بروز مشکلات تنفسی پیشگیری می‌شود.