دوره‌های آموزشی

4

یادداشت

47

پادکست

59

ویدیو

80

جدیدترین پادکست‌های آموزشی

پیش‌درآمد

پادکست شماره 62

پیش درآمد: قطعه ای بدون کلام و با ریتم کُند و سنگین قطعه‌ای است ضربی (با ریتم و وزن مشخص) معمولا" سنگین که در آغاز یک برنامه موسیقی اجرا شده و دستگاه را معرفی می کند. این قطعه در اصل بر اسا...

یکی از محققین معاصر فرانسوی که به موسیقی ایرانی احاطهٔ کامل دارد، معتقد است که هفت دستگاه و پنج آواز مشتق از آن، هر یک با برجی از بروج دوازده گانه به شرح زیر ارتباط دارد: به عبارتی دیگر متولدین هر یک ...

با اینکه شروع راست پنجگاه در گام ماهور (ماژور) است ولی در ادامه به بقیه دستگاهها هم ورود پیدا میکند و گویی به نوعی مرکب خوانی یا مرکب نوازی (مدلاسیون) اتفاق افتاده است. بنابراین همه حالتهای ...

دستگاه نوا (حال و هوا)

پادکست شماره 59

آوازى است در حد اعتدال که آهنگى ملایم و متوسط دارد، نه زیاد شاد و نه زیاد حزن‌انگیز (مانند دستگاه شور). نوا را آواز خوب گفته‌اند و معمولاً در آخر مجلس مى‌نواختند. معمولاً اشعار عارفانه ...

چهارگاه را می توان دستگاهی حماسی، رزمی و بزمی به حساب آورد. چهارگاه مانند پیری فرزانه دارای روحی بلند و عرفانی است و احساسات عالی انسانی را در کنار سایر خصایص و محسنات انسانی مانند صبر ...

دستگاه سه گاه (حال و هوا)

پادکست شماره 57

دستگاه سه‌گاه با اینکه در میان ترکها نیز رواج دارد اما کاملا ریشه ایرانی دارد و فارسی زبانان آن را به گونه ای دیگر اجرا می کنند. حزن و اندوه فراوان دارد و در عین حال لطیف و ظریف است. ...

جدیدترین ویدیوهای آموزشی